Tag Archives: stad

Snö snö och mera snö…

Ja iallfall här i Stockholms området så är det mer snö än man sett på år och dar.

Det som intresserar mig är hur kommunerna tänker när dom plogar, man hoppar runt i bilen som på en hoppstylta då dom håller plogarna nån centimeter över marken när dom plogar.

Detta gör att det byggs på hela tiden och till slut blir det högar mer is som slänger bilen till höger och vänster.

Eftersom kommunerna inte verkar ha råd och ploga normalt så skulle man kanske inverstera i en plogbil och sälja Saaben?!

Leave a Comment